โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 09:27:51
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35860
นางสาวดรุณี ตอชะกุล
ม.5/9 เลขที่ 28
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 12 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 กินข้าว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-01 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-25
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-03-03