โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 01:53:30
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35834
นางสาวชนิกานต์ เลิศวศินกุล
ม.5/9 เลขที่ 25
มาสาย 8 ครั้ง ขาดเรียน 14 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-10 ตื่นสาย มาเรียนตอน 8:58
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-03-01 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-08 รีบผ้า
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-07 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-12-03 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-12-02 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-24
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-12-16 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-03-02