โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-04-21 Time : 07:46:10
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35817
เด็กหญิงแก้วกัลยา เฉยดี
ม.3/2 เลขที่ 22
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-01-07 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-11-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-11-26
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-01-25