โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-11-19 Time : 04:28:53
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35817
เด็กหญิงแก้วกัลยา เฉยดี
ม.3/2 เลขที่ 22
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-11-07