โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 01:02:59
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35804
นางสาวกรกนก สุขยิ่ง
ม.5/10 เลขที่ 26
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-23 รอแม่
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-05