โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:09:29
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35802
นางสาวกมลพร ห่อหริตานนท์
ม.4/2 เลขที่ 15
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-02 ลาเข้าค่าย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-13