โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-11-19 Time : 04:29:20
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35797
เด็กหญิงกชมน ทนงศักดิ์
ม.3/2 เลขที่ 19
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-11-12 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-11-14 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-11-09 ลาครึ่งวัน
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2018-11-13 ลาป่วย