โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-04-21 Time : 07:46:45
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35797
เด็กหญิงกชมน ทนงศักดิ์
ม.3/2 เลขที่ 19
มาสาย 8 ครั้ง ขาดเรียน 13 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-02-15 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-01-07 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-12-21
สายครั้งที่ 4 Date : 2018-12-19 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2018-11-23 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2018-11-22 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2018-11-14 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2018-11-12 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-11-21 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-02-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-02-08 ลาครึ่งวัน
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-02-05
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-01-29 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-01-10 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-01-02 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2018-12-24 สายแถว
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2018-11-13 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2018-12-17
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2018-12-06
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2018-12-04 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2018-11-09 ลาครึ่งวัน