โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 18:47:41
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35776
นายหฤษฏิ์ นาคประดิษฐ์
ม.5/8 เลขที่ 17
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-22
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-24
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-03-02