โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 23:39:13
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35775
นายเสกสรรค์ ปิยังคะบุตร
ม.5/7 เลขที่ 19
มาสาย 11 ครั้ง ขาดเรียน 24 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-17 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-15
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-08
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-18 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-02-19
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-12-15 กินข้าว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-12-14 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-12-04
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-12-03 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 11 Date : 2021-02-10 ท้องเสีย มาเรียนตอน 9:05
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-12-01
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-22
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-24
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-03-02
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-12-02
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-12-07
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2021-03-04