โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 01:02:32
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35772
นายสุเมธ เกียรติวณิชพันธุ์
ม.5/11 เลขที่ 20
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-01-18
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-16 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-24 ตื่นสาย มาเรียนตอน 9:14
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-27