โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:10:25
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35771
นายสุรศักดิ์ ทัพซ้าย
ม.5/5 เลขที่ 24
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 12 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-25 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15 ไปงานศพ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-01-25