โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:06:20
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35768
นายสุทิวัฒน์ ศรีษะแก้ว
ม.4/3 เลขที่ 15
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-17 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-06 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-30 ลา