โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-05 Time : 14:33:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35748
นายศุภกิจ เพ็ชรจันทร์
ม.5/7 เลขที่ 17
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง