โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:53:27
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35743
นายศรุต ช่วยประสาทพร
ม.5/5 เลขที่ 23
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-24 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-16 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-10 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-22
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-12-09