โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-04-21 Time : 07:46:33
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35729
เด็กชายวายุธรรศ สิริวิทยธรรม
ม.3/2 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-12-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-11 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-01-18
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-01-22
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-02-11
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-02-13 ลาป่วย