โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-03 Time : 02:48:06
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35727
นายวาธยา รักษาวงค์
ม.5/10 เลขที่ 19
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-07 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-14 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-18 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-08
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-01