โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 01:23:06
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35725
นายวศธร กาญจโนปถัมภ์
ม.5/9 เลขที่ 18
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-04 มาสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-08 มาสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-22