โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:11:45
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35725
นายวศธร กาญจโนปถัมภ์
ม.4/9 เลขที่ 19
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-18 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-06
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-20