โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 09:45:29
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35719
นายวรนิษฐ์ ทองขาว
ม.5/9 เลขที่ 17
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 30 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-14 ตื่นสายมา9.59น.
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-11 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-17 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-19 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-22 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-02-24 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-02-25 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-03-01 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-03-02 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-03-03 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-02-10 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-02-08
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2020-12-15 ลา พ่อเสีย
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2020-12-16 ลา พ่อเสีย
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2020-12-17 ลา พ่อเสีย
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2021-01-13 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2021-01-14 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2021-01-15 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2021-01-18 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 25 Date : 2021-01-21 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 26 Date : 2021-01-22 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 27 Date : 2021-01-26 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 28 Date : 2021-01-27 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 29 Date : 2021-01-29 ย้าย รร.
ขาดครั้งที่ 30 Date : 2021-03-04 ย้าย รร.