โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 23:41:18
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35713
นายไรวินทร์ คำนาก
ม.5/7 เลขที่ 15
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-22 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-03-02 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-14 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-09 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-12-07 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-12-08 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-12