โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:11:52
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35711
นายราเชน ดำรงค์รัตน์
ม.5/11 เลขที่ 16
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-03
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-19