โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 06:49:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35708
นายรังสิมันต์ เกตุสุข
ม.5/8 เลขที่ 15
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-24 ท้องเสีย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-11