โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 23:34:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35707
นายรวินท์ กุสลากรกุล
ม.5/7 เลขที่ 14
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-15 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-17 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-09 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-18
สายครั้งที่ 6 Date : 2021-02-23 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-12-04
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-25
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-03-03
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-14
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-03-01