โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-05 Time : 13:05:56
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35706
นายรพีพัฒน์ ดีล้วน
ม.5/7 เลขที่ 13
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง