โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:16:00
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35680
นายไพรสิทธิ์ พงษ์ธนโชติ
ม.5/11 เลขที่ 13
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-09 รถติด
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-15 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11