โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 00:57:05
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35677
นายพีรพล พันธุ์ชมพู
ม.5/11 เลขที่ 12
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-14 มาสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-17 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-03