โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-05 Time : 13:10:44
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35671
นายพสิษฐ์ แซ่เตี๋ยว
ม.5/7 เลขที่ 11
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง