โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 08:20:36
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35667
นายปุญญาพัฒน์ พลสงคราม
ม.5/10 เลขที่ 11
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-07 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-15 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-05