โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 02:28:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35666
นายปุญญวิชญ์ ฟักไพโรจน์
ม.5/9 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง