โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-25 Time : 19:23:15
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35660
นายปลกเกศ สุวอเขียว
ม.4/8 เลขที่ 15
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-16