โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 13:33:51
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35659
นายปรเมษฐ บ่อแก้ว
ม.5/5 เลขที่ 17
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-07 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-03-02 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-14 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-02-24 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2021-02-22 มาสาย10.39
สายครั้งที่ 7 Date : 2021-02-10 ตื่นสาย มาเรียนตอน 9:02
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-12-15 ลากิจไปหาหมอฟัน
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-12-08
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-03-04