โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 02:00:36
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35656
นายประทีป รองละคร
ม.5/5 เลขที่ 16
มาสาย 8 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-17 ฝนตก
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-09
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-03-03 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-18
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-12-09 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-12-14 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-12-15 ท้องเสีย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-20