โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 14:20:12
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35648
นายปฏิทิน นิลฉ่ำ
ม.5/11 เลขที่ 8
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-02 ลาป่วย