โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:14:55
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35647
นายปกรณ์เกียรติ์ จันทร์ขจร
ม.4/3 เลขที่ 10
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง