โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 00:26:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35644
นายบัณฑิต ศิริประเสริฐ
ม.5/7 เลขที่ 8
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 12 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-19 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-03-03 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-23 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-18 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-12-16 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-12-14 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-12-09 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-12-04 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-25
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-03-01