โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2018-11-19 Time : 04:29:23
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35641
เด็กชายบดินทร์ จงวิเศษโชค
ม.3/2 เลขที่ 11
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง