โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 13:12:28
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35641
นายบดินทร์ จงวิเศษโชค
ม.5/5 เลขที่ 13
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 13 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-24 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-22 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-10 ตื่นสาย มาเรียนตอน 8:57
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-01-12
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-12-18 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-12-16 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-12-15
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-12-07 ตื่นสายมา10.07น.
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-03-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-03
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-04
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-08
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-12-09 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-03-04