โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 05:45:36
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35638
นายนักรบ ชูมี
ม.5/8 เลขที่ 11
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 15 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-03-01
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-03-04