โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 09:52:17
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35625
นายนครินทร์ สุภษร
ม.5/9 เลขที่ 10
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-07 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-22