โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:07:41
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35618
นายนภัทร์ การุณรัตนกุล
ม.4/8 เลขที่ 11
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-11 ไปงานแต่งงานญาติ
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-28
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-25
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-03 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-30
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-06 ลาป่วย