โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-03 Time : 02:21:55
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35618
นายนภัทร์ การุณรัตนกุล
ม.5/8 เลขที่ 10
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 16 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 เข้าเรียนคาบ 6
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-09 รอวิน
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-15 ท้อเสีย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-17 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-22
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2020-12-07
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-03-01