โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-03 Time : 02:17:02
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35616
นายธีรพัฒน์ วรนุช
ม.5/10 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง