โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 13:22:19
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35611
นายธันวา มณฑล
ม.5/5 เลขที่ 9
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-07 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-02 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-24 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-08 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-03-04 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-22
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-25