โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 02:18:57
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35601
นายธนาดุล พุฒซ้อน
ม.5/5 เลขที่ 8
มาสาย 10 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-25 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-17 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-19 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-23 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-16 ปวดท้อง
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-12-15 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2021-03-01 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-12-04
สายครั้งที่ 10 Date : 2021-02-15
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-03-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-03