โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 13:49:14
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35600
นายธนากร แนมไส
ม.5/5 เลขที่ 7
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-03-04