โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 12:30:39
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35583
นายตนุภัทร สุทาวัน
ม.5/5 เลขที่ 6
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-12-08
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-15