โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 13:31:18
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35580
นายณัฐวุฒิ สายบุปผา
ม.5/5 เลขที่ 5
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-12
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-08 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-22 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-03-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-02