โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 02:36:21
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35578
นายณัฐวุฒิ คล้ายกรุด
ม.5/10 เลขที่ 2
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-07 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-23 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-19 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-17 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-02-25 รถติด
สายครั้งที่ 6 Date : 2021-01-11
สายครั้งที่ 7 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-26