โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 10:55:20
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35574
นายณัฐพงษ์ ชุ่มเชื้อ
ม.5/9 เลขที่ 9
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง