โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-05 Time : 15:16:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35570
นายณฐวัตร เจริญศรีศักดิ์กุล
ม.5/7 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง