โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 14:05:28
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35563
นายฌาญพิพัฒณ์ วีรวภูษิต
ม.5/11 เลขที่ 3
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-27 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-18
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-08