โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 00:51:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35561
นายโชติ ขำจร
ม.5/7 เลขที่ 2
มาสาย 12 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-23 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-19 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-18
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-17 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-12-16 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-12-14 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-12-09 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-12-08 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-12-07 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2020-12-03 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 12 Date : 2021-03-05 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-03-03