โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 16:57:18
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35560
นายชุติวัต ภูสมตา
ม.5/8 เลขที่ 7
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-02 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-03-04