โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 18:16:52
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35552
นายชัชวาล บัวจีน
ม.5/8 เลขที่ 6
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-08 เข้าเรียนคาบ 6
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-09 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-15 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-02-15 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-12-16 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-02-22